eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Albatros sa vybral do Trenna
Peter, 28.05.2011 (5837 pretan)

Na dnešnú sobotu, 28. mája 2011, bola pri príleitosti Medzinárodného da detí naplánovaná mimoriadna jazda parného vlaku z Bratislavy do Trenína. Tak sa aj stalo. Dnes predpoludním o 9.15 h bol mimoriadny parný vlak zo stanice Bratislava hl. st. do Trenína vypravený.

Poasie však vemi nepraje tejto akcii. U vera sa nad naše územie rozšírila nízka brázda, ktorá priniesla oblanos, dá, vietor a búrky. Aj pred dnešným odchodom vlaku sa rozpršalo, aj ke to bol len jemný dá, bol nepríjemný vaka silnému nárazovému vetru. Napriek zlému poasiu som na hlavnú stanicu zašiel a v nepríjemnom poasí som sa snail urobi pár spomienkových záberov. Pôvodne som plánoval ís a do Trenína, no vzhadom na poasie som od svojho pôvodného plánu upustil. Preto Vám v tejto krátkej fotoreportái ponúkam pár snímok aspo z Bratislavy. Zostáva u len popria úastníkom mimoriadnej jazdy pekný záitok aj napriek nepriaznivému poasiu.
 
Parný ruše 498.104 Albatros
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Parný ruše 498.104 Albatros

Foto: © autor


Home